Οκτώβριος 2018, ET3 «Με το 3» – Συνέντευξη της Αθηνάς Γιαννοπούλου, MD

Για να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη κάντε «κλικ» στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.youtube.com/watch?v=9Mh4FqIb6dA&t=9s