Μετατροπή καρκινικών κυττάρων σε λιπαρά σταματά την εξάπλωσή τους